لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
✅ دختره از پسره پرسید : ساعت چنده؟

پسره :9 و 12 دقیقه و 35 ثانیه و 7 صدم ثانیه و 21 هزارم ثانیه و 40 ده هزارم ثانیه
سه روزه دارم فکر میکنم چجوری اینقدر دقیق گفته


تازه فهمیدم شماره داده خیر ندیده😂
@khoshtipkade
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۷ : ۲۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 107۱۳۹۷/۴/۳ ۱۷ : ۲۹ | 107