لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
.
بعد یه مدت فهمیدم که فقط شکستن قوانین کافی نیست ؛ باید به قدری قوی باشی که بتونی قوانین خودتو بسازی !
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۲ : ۵۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 112۱۳۹۷/۴/۵ ۱۲ : ۵۹ | 112