لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
👤 توییت استاد #رائفی_پور درباره زمان خریدن اروپا برای آمریکا

🌐 تنها صفحه رسمی شخصی استاد رائفی پور در توییتر 👇
Twitter.com/A_Raefipour

✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف
@masaf
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۲۳ : ۰۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 67۱۳۹۷/۴/۹ ۲۳ : ۰۳ | 67