لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
سعی کن آنقدکامل باشی
که
بزرگترین تنبیه تو
برای دیگران
گرفتن خودت ازآنها باشد💙💙😋😋
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۰۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 48۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۰۸ | 48