لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
برای فرار از گرما هرگز سر را خیس نکنید

میدونستید ریختن آب روی سر نه تنها مانع گرمازدگی نمی‌شود بلکه سردرد را هم به درد گرما اضافه میکند! بجای این کار پاهایتان را با آب خنک شستشو دهید !
@pish_vand
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۱ : ۱۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 67۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۱ : ۱۹ | 67