لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
هر پوند انگلیس با ده هزار تومان در بازار تهران معامله شد !

1 پوند = 100 هزار ریال ایران

@WhatisFaz
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 170۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۱۷ | 170