لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
هیتلر در کودکی در داخل یک برکه افتاد و یک کشیش او را نجات داد. این حادثه آن‌قدر روی او تأثیر گذاشت که تصمیم گرفت کشیش شود.
در بزرگسالی اما تصمیم گرفت خودش یک خدا باشد!!!
join🔜 @paparazzzi
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۳ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 273۱۳۹۷/۴/۹ ۰۳ : ۴۵ | 273