لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
.
به نظر شما راه کاری غیر از صرفه جویی هم هست !؟ 🤔
.
‌.
#یزد_آب_ندارد #یزد #yazd #کم_آبی #بحران_آب #خشکسالی #صرفه_جویی #صرفه_جویی_در_مصرف_آب
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۷ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 50۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۷ : ۴۵ | 50