لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#ارسالي
#لاکچری_شویم
#دخترا #پسرا
👱🏾‍♂خواهشا وقتی بوی عرق میدید برندارید اسپری و عطر و روی خودتون خالی کنید. بوی عن میگیرید
👱🏾‍♀خز بازی درنیارید،میرید جایی بر ندارید ی ساعت تو دستتون کنید چارتا دستبند تو اون دستتون ،انگشترم تازه بندازید
👱🏾‍♂مسواک بزنید حتما،وقتی دهنتون بوی... میده دهنتون رو هم با اعتماد بنفس عین اسب ابی باز نکنید و با یکی حرف بزنید
👱🏾‍♀با کسایی ک خز بازی درمیارن و پسر ندیدن رفت و آمد نکنید ،خودتون رو پیش بقیه اسکل جلوه میدید
👱🏾‍♂پشماتونو نزنید،مرد ب پشماش ابهت داره
👱🏾‍♀خواهشا نمیخواد با عشوه و لوس بازی حرف بزنید ک خیلی جدی میرینین،قدر صدای خودتونو بدونید نمیخواد مثه میمون حرف بزنید
👱🏾‍♂وقتی سینتون پشم داره و چرب و اینام هس،همچین با غرور یقتونو تا شکمتون باز نکنید ،پشمای سینتون رو طوری نیست بزنید
👱🏾‍♀گوشیتون رو جایی میرید دستتون نگیرید میگن ندیدس ،میخواد پز گوشیشو ب ما بده،این برا پسراس
👱🏾‍♂لات بازی در نیارید و وقتیم حتی تا در خونتون میخواین برین ازین شلور کردی ها نپوشین
👱🏾‍♀روزی ی بار حموم برید ،تابستونه و فصل گرما،پسرام همینطور

... t.me/LuxuryShvid ...
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۲ : ۰۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 58۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۲ : ۰۰ | 58