لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
چیزی به نام شکستِ عشقی وجود ندارد! هیچ‌وقت
عشق هیچ‌کس را شکست نمی‌دهد همین‌که
یک لحظـــــــه عشق را درک کرده باشی و همین‌که:
برای چند ثانیـــــــه لذتِ در آغوش کشیدن کسی را
که دوستش داری حس کرده باشی، "کافیه"

من درباره ى تو به آن ها نگفتم
اما تو را ديده اند كه در چشمانم شنا مى كنى
من درباره ى تو به آن ها نگفتم
اما تو را در كلمات نوشته شده ام ديدند
عطر عشق
نمى تواند پنهان بماند....
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۱ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 90۱۳۹۷/۴/۹ ۰۱ : ۰۶ | 90