لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
📢 دیالوگ ماندگار

+رفتم خواستگاری دختره ازم ماشین و خونه و پول خواست ولی من هیچکدوم از اینارو نداشتم
- خب چیکار کردی؟
+هیچی، منم تصمیم گرفتم شوهر کنم
📺 مغزهای کوچک زنگ‌زده

💎 @wall_luux 💎
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۰۹ : ۴۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 102۱۳۹۷/۶/۲۲ ۰۹ : ۴۰ | 102