لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#تلگرام
فُرُوشِ ممبر تلگرام
هم کانال وهم گروه
به صورت :
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
اداجباری👉
پاپ اپ👉
نوت👉
فیک👉
قیمت ها:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
اداجباری:هرکا۲هزارتومان💵
پاپ اپ:هرکا۵۰ هزارتومان💵
نوت:هرکا۷۰هزارتومان💵
فیک :هرکا ده هزارتومان💵
+تخفیف
+نمونه کار،مدارک معتبر،شات واریزی مشتریان
سفارشات زیر یه کا پذیرفته می شود.
بایک خرید مشتری شوید.
سفارش ممبر:
https://t.me/members_Online_t
@members_Online_t
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۴۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 189۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۴ : ۴۲ | 189