لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
لینکدونی

📡تبلیغات کانال.گروه.تبادل
👨‍💻تبلیغات شغل.تخصص.خدمات
🏬تبلیغات گسترده
🔬مطالب علمی.آموزشی.جک.شوخی
🏆اخبار و مطالب ورزشی
🔄ادمین:
periatis@
📰تحویل بنر:
ADMperiatis@
🌐کانال:
telgeramlink@
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۴۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۴۰ | 113