لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
@ROS_Official
شما میتوانید در کانال رُس عضو شوید
و اهنگ های رُس را دانلود کنید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۲ : ۳۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 43۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۲ : ۳۱ | 43