لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
یه وقتایی
#آدم به جایی میرسه که #دوست داره همه چیزو بزاره بره،بره یه جای دور حتی از نزدیک ترین #افراد دور و برش هم خسته میشه.
ولی هر جور حساب کتاب میکنی اخر #نمیشه؛همیشه #یکی هست ک #نمیتونی ولش کنی.
امیدوارم هیچ وقت اینقد #قلبت زخمی نشه که از همه دلت خسته شه و قلبت بشه ی تیکه #یخ که آب نمیشه.

#sahneh #pouria #ghazvineh
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۴ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 92۱۳۹۷/۴/۹ ۱۴ : ۰۶ | 92