لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
سید محمد حسینی صبوری مدرس حوزه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۱۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 296۱۳۹۷/۴/۳ ۲۲ : ۱۴ | 296