لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🎉تخفیف ویژه بهار🎉

✅ هر 1K ممبر فیک کانال ⏪ 10 هزار تومان

✅ هر 1K ممبر فیک گروه ⏪ 20 هزار تومان

برای سفارش👇
🆔 @Zarei629
ادرس کانال ما
🆔 @MEM_Sho
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۹ : ۰۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 87۱۳۹۷/۴/۲ ۱۹ : ۰۳ | 87