لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
گفتم خوشا هوایی
کز باد صبح خیزد
گفتا خُنُک نسیمی
کز کوی دلبر آید...

👤حافظ
صبح بخیر❤️
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۰۸ : ۲۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 110۱۳۹۷/۴/۶ ۰۸ : ۲۰ | 110