لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
من معمولی ام
مثلا بلد نیستم هـی دیر جـواب بدم تا جـذاب بـشم...
هی بلد نیستم زبون بریزم تا طـرف دلـش غنج بزنه برام...
ظاهـرم معمـولیـه،
صدای خنـده هام جوری نیست که هزار بار تو گوش کـسی بپیچه...
وقتی نیستم چشام یجوری نیست که دل یـکی بلرزه...
من خیلی معمولـی ام
حـتی وقتی بـهم بگـن برو،
میبینم طرف بدون من خـوشه میرم...
مـا معمولیـا بلد نیستیم کسـی
مـارو دوس داشـته بـاشـه:)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۲ : ۰۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 58۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۲ : ۰۵ | 58