لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
شروع کلاس آموزش زبان کره ای
مشهد -سیدی -بین قایم 21-23
شهریه مناسب - استاد عالی
مرکز زبان حلمی
33800102-3

#کره_ای
#آموزش_زبان_های_خارجی #آموزش_کره_ای #کره_ای_در_مشهد #یادگیری #زبان_خارجی #حلمی #سیدی #مشهد #زبان_کره_ای_در_مشهد
@helmilanguage
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۸ : ۳۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 251۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۸ : ۳۸ | 251