لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#خبرگزاری_آذربایجان_اویاخده
@azarbayjanbidar

www.azarbayjanebidar.com
#وحدت
#انسجام
#اتحاد
#یاشاسین_آذربایجان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۲ : ۳۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 344۱۳۹۷/۴/۸ ۱۲ : ۳۴ | 344