لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
شاید حتی یک چراغ هم نبود ، اسطوره هامون با یک شمع آسمون رو روشن کردن و تبدیل به ستاره شدن

#superstar
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۴ ۲۲ : ۲۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 76۱۳۹۸/۵/۱۴ ۲۲ : ۲۲ | 76