لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
اولین وارد کننده لباس از کمپانی های برند و مشهور ترکیه
با قیمتی بمراتب کمتر از ایران، در عرض یکهفته. از سال
۱۳۹۴ تا کنون افتخار همکاری با مزونها، عمده فروشان و
خریداران عادی بسیاری را از سراسر کشور عزیزمان دارم
و اعتبار امروز خودم را مدیون اعتماد شما میدانم.

https://www.instagram.com/lebase_turkiye
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۰ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 52۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۰ : ۱۲ | 52