لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
بی حضور تو رنگ‌های زندگی محو می‌شوند، بسان آبی که از اسفنجی فشرده شده برزمین می‌ریزد؛ و من هنوز وجود دارم، خشک و خاک‌آلود.»
📓 از نامه به خواهرش وانسا بل
#ویرجینیا_وولف
🕊 @khoshbakhtmordan
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 95۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۷ | 95