لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🎥 #کلیپ_شاد_لکی

#جشن_عروسی_هنرمند_هدايت_نوری

🎤باصدای #هنرمندمحمدنجاتی

🎹نوازنده #رامین_عبدی

🎥تصویربردار: #محمدفیلم

👈 کاری از #محمدفیلم_نورآباد

👈تقدیم به اعضای کانال
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۵ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 141۱۳۹۷/۴/۸ ۱۵ : ۱۲ | 141