لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
حضور حاج نادر قاضی پور در هیئت عاشقان ولایت مسجد لطفعلی خان ۱۳۹۷/۴/۸
خبرگزاری آذربایجان اویاخده
@azarbayjanbidar
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۲ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 1395۱۳۹۷/۴/۸ ۱۲ : ۰۶ | 1395