لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
خط‌خطی‌های گاه ‌و‌ بی‌گاه محمد بزاز

کانال تلگرام:
https://telegram.me/Mohammadb
اینستا :
https://www.instagram.com/mohammad.bazaz.92/والا‌ترین رسالت "شعر"، فریاد کردن واژه‌هاست!
شعرها آفریده می‌شوند تا بار سنگین سکوت ما را به دوش کشند ...

#محمد_بزاز
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۸ ۰۵ : ۴۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 98۱۳۹۸/۴/۱۸ ۰۵ : ۴۸ | 98