لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
.
.
.
#digitalpaint #نقاشی_دیجیتال #نقاشی #paint #تمرین_نقاشی#portrait #پورتره #زن #محدودیت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۵۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 304۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۵۶ | 304