لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
مهندس احسان طاهرى اولين مدرس دوره هاى چوب و رزين در آموزشگاه هاى عالى و دانشگاه صنعتى شريف
Www.instagram.com/glassywoodco
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۲۱ : ۲۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 54۱۳۹۷/۹/۱۳ ۲۱ : ۲۰ | 54