لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
روز را با میوه شروع کنید
کشمش را جایگزین قند کنید
نمکدانها را در ویترین بگذارید
سیر و پیاز بخورید
آب کافی بنوشید
با نوشابه قهر کنید
و با روغن زیتون آشپزی

➖➖➖🍏+JOIN👇➖➖➖
🆔 @salamat_news20 🍏
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 122۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۴۵ | 122