لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تایپست فوق سریع حرفه ای
از متن دست نویس یا کتابتون عکس بگیرید
برای ما بفرستید تا براتون تایپ شده ارسال کنیم
https://eitaa.com/typeco12th
https://gap.im/typeco12th
https://t.me/typeco12th
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴ ۱۸ : ۳۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 168۱۳۹۷/۴/۴ ۱۸ : ۳۶ | 168