لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
یه بار تو اینستا یه عکس گذاشتم کپشن زدم تابستون کوتاهه
رفیقم اومد نوشت بلند دوس داری؟
از اون روز فهمیدم این گو خوریا به من نیومده

@YChizeNab
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱ : ۴۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱ : ۴۹ | 113