لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#دکلمه🎙:@romina_iznak

#شیعر:* ئـەمشـەو*
(هــــەستیـــار)سردەشت
#مهاباد
🌸1397/4/4🌸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۵ : ۱۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 83۱۳۹۷/۴/۶ ۱۵ : ۱۳ | 83