لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تو این راه خون است...
یا باید من خون گریه کنم ...
یا تو باید خون بالا بیاری... #یک_طرفه #افسرده #بالایی_میبینه #خط_قرمز
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۲ : ۰۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 66۱۳۹۷/۴/۹ ۱۲ : ۰۰ | 66