لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
همه ما از « آب درمانی » تعاریف بسیـــــاری شنیده‌ایم. امروزه پزشکان زیادی به بیماران درمان با آب گرم را تجویز می‌کنند !

با فواید این روش درمانی آشنا شوید ☝️

🆔 @Atarfande
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۱ : ۴۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 83۱۳۹۷/۴/۶ ۱۱ : ۴۹ | 83