لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#دیالوگ : سیناجستر

سن فقط ساخته مغز آدمه،
وقتی خودتو تسلیم دنیا میکنی پیر میشی..
#cm
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۴ : ۱۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 40۱۳۹۷/۴/۹ ۰۴ : ۱۹ | 40