لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
امروز خاستم خومه بکشم
یهو یادم وی که پهلوانان
هرگز نمی میرند😆
#پــروفـایـل_بخــتیـارے
✅👌 @Poro12345
✅👌 @Poro12345
#طنز
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۲۰ : ۰۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 30۱۳۹۷/۵/۱۶ ۲۰ : ۰۲ | 30