لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
جیم کری برای بازی دراحمق و احمق تر هفت میلیون دلاردستمزد گرفت درحالیکه جف دنیلز بازیگر نقش مکمل اش تنها۵۰هزار دلار دریافت کرد. از تبعیض آمیز ترین دستمزدهای تاریخ هالیوود است!!!
join🔜 @paparazzzi
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۰۳ : ۲۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 231۱۳۹۷/۴/۹ ۰۳ : ۲۳ | 231