لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تقدیم به روح بزرگ و خفته در خاک #محمد_بهمن_بیگی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۰۳ : ۴۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۴/۱۱ ۰۳ : ۴۶ | 113