لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
سختــــــه...
وقتی دلـــــت گرفته !
بیخودی به گوشــــی زل بزنی ؛
درحالــی که می دونی هیچکس تـــو هیچ
جای دنیا حواسش به تــــو نیست
حتی تو مجـــــازیش.... 🙁
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۹ : ۳۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 152۱۳۹۷/۴/۲ ۱۹ : ۳۶ | 152