لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تکیه گاه زیاده
اونی مهمه که
وقتی تکیه دادی جاخالی نده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۰ : ۵۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 122۱۳۹۷/۴/۱۱ ۲۰ : ۵۴ | 122