لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تدریس خصوصی ریاضی از پایه تا دکترا
آموزش و یادگیری ماندگار
۰۹۳۶۶۰۵۸۹۴۷
ادریس اسکندری دکترای هوافضای امیرکبیر
http://www.zaamooz.ir
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۳ ۰۸ : ۳۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 118۱۳۹۸/۳/۳ ۰۸ : ۳۸ | 118