لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
وَقتي هَمه جا پراست از دِل سيري
عاشق که شوي غريب تر ميميري
يادت نرود🗣! به مَردم اين دنيا
دريا بدهي،كوير پَس ميگيري
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۶ ۲۲ : ۵۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 64۱۳۹۷/۸/۶ ۲۲ : ۵۴ | 64