لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
۷۰۳۰
لینک ثبت نام رایگان و دریافت اپلیکیشن:

https://7030.ir/r/shaparak7030
لینک دانلود مستقیم اپلیکیشن :
(هنگام ثبت نام ، شناسه معرف: shaparak7030 را وارد کنید)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۴ ۰۰ : ۴۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 56۱۳۹۷/۸/۴ ۰۰ : ۴۷ | 56