لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
لطفا مطلب را بخون✔

می خوای بازی دانلود کنی پولی پس بیا کانال ما https://sapp.ir/newgaems

می خوای کسب در آمد با دلار کنی ولی فقط گوشی داری پس بیا کانال ما
https://sapp.ir/newgaems

می خوای بیای کانال ما ولی سروش نداری پس بیا تلگرام
تلگرام_جستجو_newgaems بپیوندید سخت نیست😁

پس بیا کانال ما:https://sapp.ir/newgaems
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۹ : ۲۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۹ : ۲۷ | 113