لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
یه مدت که از زندگیت بگذره تازه میفهمی هیچکس تو رو بی دلیل دوست نداره...!"
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۷ : ۳۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 96۱۳۹۷/۴/۶ ۱۷ : ۳۹ | 96