لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تاکسی اینترنتی شهرکرد‏«مگاتاکسی» را در بازار اندروید ببین:
http://cafebazaar.ir/app/?id=com.megaco.taxi&ref=share
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۰ : ۵۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 194۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۰ : ۵۸ | 194