لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
گاهی لازم است به ذهنتان آرامش بدهيد
و به كارهايى كه به #شما حس #مثبت بودن وخوبى ميدهند #فكر كنيد‌.
@fir_oo_zeh
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۱۷ : ۰۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 63۱۳۹۷/۴/۱۳ ۱۷ : ۰۲ | 63