لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
مردم یکی از مناطق کشور هند ، یک زن را به دلیل قد کوتاهش، عبادت میکنند
خانم انجالی بارما با65سال سن و82سانت قد ،بخاطر قدش توسط اهالی شهر "هاریدوار" پرستیده میشود

join🔜 @paparazzzi
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۷ ۱۳ : ۵۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 112۱۳۹۷/۴/۷ ۱۳ : ۵۲ | 112