لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɪs ғᴜʟʟ ᴏғ ɴɪᴄᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ .ɪғ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ ғɪɴᴅ ᴏɴᴇ ᏴᎬ ᎾNᎬ !

جهان پر از آدم های خوبه
اگه نمیتونی یکی از اونا رو پیدا کنی خودت یکی از اونا باش...!!
💜💜
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۸ ۱۲ : ۵۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 29۱۳۹۷/۶/۱۸ ۱۲ : ۵۲ | 29